Prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, zastępca IOD w ZUS, posiada tytuł radcy prawnego. Posiada duże doświadczenie w budowaniu zespołu Inspektora Ochrony Danych w instytucjach publicznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru ochrony danych oraz współuczestniczy w audytach zgodności z RODO.

Pozostali prelegenci