Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistyczną wiedzę z obszaru ochrony danych osobowych uzupełniał na licznych szkoleniach i studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI), Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego PSUS. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych na łamach kwartalnika „ABI Expert”. Praktyk w zakresie wdrażania rodo w podmiotach administracji publicznej. Szkoleniowiec i prelegent na konferencjach. Długoletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który rozwinął swoją karierę począwszy od stanowiska merytorycznego w obszarze dochodowym, obecnie pełni funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w randze wicedyrektora komórki zarządza ponadtrzydziestoosobowym zespołem.

Pozostali prelegenci