– jest profesorem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika „ABI Expert”. W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”. Wpisana na LISTĘ 100 Osób, które w 2023 r. w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych obywateli w Polsce. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Autorka ponad 170 publikacji, w tym redaktor naukowa komentarz do RODO oraz komentarza do UDIP, współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych. Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. W przeprowadzonych przez nią kilkuset szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

Pozostali prelegenci