Specjalistka w zakresie jawności i jej ograniczeń, autorka wielu publikacji na temat ponownego wykorzystywania; doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, założycielka Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych przy WPiA UKSW, którym przez kilka lat kierowała. Autorka opinii prawnych dotyczących problemów informacyjnych, w tym problematyki ponownego wykorzystywania; uczestnik projektów badawczych poświęconych tej problematyce. Jest również członkiem Naukowego Centrum Prawnoinformatycznego i Rady Naukowej pisma „ABI Expert”.

Pozostali prelegenci