HARMONOGRAM

Dzień I – 4 listopada (środa)
14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

16.00 – 16.15

Rodo a dostęp do informacji publicznej

16.15 17.00

 • czy wszystkie ustalenia doktryny oraz judykatury, sprzed 25 maja 2018 r., dotyczące ochrony prywatności (w tym danych osobowych) w ramach ograniczenia dostępu do informacji publicznej, mogą być automatycznie zaadaptowane do nowej sytuacji prawnej?
 • czy w każdym przypadku anonimizacja udostępnianych na podstawie udip dokumentów jest wystarczająca do ochrony prywatności?
 • w jakim zakresie koniecznie dochodzi do uprawdopodobnienia ochrony wolności i praw osoby fizycznej?
 • czy postanowienia rodo stają się bezpośrednią podstawą działań zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej czy też nie?
 • ustalenie, w jakim zakresie dochodzi do uprawdopodobnienia ochrony wolności i praw osoby fizycznej, czy postanowienia rodo stają się bezpośrednią podstawą działania zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej czy też nie?

Oświadczenia majątkowe: ich ujawnianie oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej

17.00 – 17.45

 • składanie oświadczeń majątkowych – podstawy prawne i zakres
 • składanie oświadczeń majątkowych a zasady ochrony danych osobowych wynikające z rodo
 • czy można usuwać oświadczenia majątkowe z BIP

17.45 – 18.00 Przerwa

Kiedy i jak stosować ustawę wdrażającą dyrektywę policyjną, czyli o zakresie przedmiotowym i podmiotowym ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.

18.00 – 18.45

 • jak zdefiniować właściwe organy i cele, które zgodnie z art. 1 ustawy uzasadniają stosowanie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. a nie rodo?
 • jaka jest właściwie relacja między rodo a przepisami wdrażającymi dyrektywę policyjną?
 • jakie znaczenie mają wyłączenia wprowadzone w ustawie przez ustawodawcę, czyli o art. 3 ustawy?
 • które ustawy szczególne i w jakich okolicznościach nakazują stosowanie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.?

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

18.45 – 19.30

 • przebieg kontroli
 • problemy postępowania kontrolnego
 • trudność w interpretacji przepisów dotyczących kontroli Prezesa UODO i wynikające z tego zagrożenia

od godz. 20.30 Kolacja
Dzień II – 5 listopada (czwartek)
7.00 – 9.00 Śniadanie

Jak rodo wpłynęło na zakres publikacji danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej?

9.00 – 9.45

 • podstawy i zakres publikacji danych osobowych w BIP
 • zasady rozliczalności przetwarzania a publikacja w BIP
 • ograniczenie czasowe publikacji danych w BIP – czy rodo stanowi podstawę do usuwania danych osobowych opublikowanych w BIP

Nowa dyrektywa w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

9.45 – 10.30

 • jak przyjęcie dyrektywy wpłynie na polski system prawny?
 • jakich rozwiązań, obowiązków, praktyk oczekiwać w związku z przyjęciem nowej dyrektywy?
 • co trzeba będzie zmienić w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (zakres implementacji)?

Prawo autorskie a dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

10.30 – 11.15

 • informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego jako utwór chroniony prawem autorskim
 • zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (ISP)
 • odmowa udzielenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP

11.15 – 11.45 Przerwa

Funkcja i miejsce zasad w systemie ochrony danych osobowych

11.45 – 12.30

 • zasady w systemie prawa, ustalenia i przydatność zasady przetwarzania danych osobowych – źródła i znaczenie
 • przykłady relacji wewnątrz i pozasystemowych (zasada legalności a konstytucyjne wymogi dotyczące gromadzenia i udostępniania danych osobowych; zasada rzetelności i pokrewne zasady prawa publicznego; zasady rozliczalności – znaczenie i konsekwencje)
 • dyrektywy wynikające z zasad w procesie stanowienia i stosowania prawa ochrony danych osobowych

Kodeksy postępowania w sektorze publicznym – czy można i czy warto stosować?

12.30 – 13.15

 • po co są kodeksy postępowania
 • wykazywanie zgodności przy pomocy kodeksu
 • czy można stosować kodeksy w sektorze publicznym
 • korzyści ze stosowania kodeksów w sektorze publicznym

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowań prowadzonych w administracji publicznej po nowelizacji ustaw procesowych w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r.

13.15 – 14.00

 • cel i zakres zmian w kpa wynikających z tzw. ustawy sektorowej
 • relacje przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów kpa
 • konsekwencje nowych obowiązków określonych w kpa i sposób ich wykonania

14.00 – 15.30 Przerwa obiadowa

Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo informacji

15.30 – 16.15

 • czy dostęp do informacji publicznej jest nadrzędny w stosunku do bezpieczeństwa informacji w organizacji?
 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji – potrzebne narzędzie?
 • klasyfikacja informacji w organizacji jako narzędzie istotne dla bezpieczeństwa

Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych

16.15 – 17.00

 • na co zwrócić uwagę, aby zarządzanie ryzykiem nie było tylko rytuałem?
 • dlaczego zarządzanie ryzykiem w realiach administracji publicznej jest tak trudne?
 • szacowanie ryzyka okiem praktyka

Czy w kontekście ochrony danych osobowych IoT i AI to wyzwanie dla administracji?

17.00 – 17.45

 • nowoczesne urządzenia IoT i AI to przyszłość także w administracji – jak i gdzie stosowana jest ta technologia?
 • skala stosowanych urządzeń IoT i AI rośnie, a wraz z nią ryzyko przetwarzanych danych, kluczowe staje się ich bezpieczeństwo, etyka ich wykorzystania oraz odpowiedzialność
 • IoT i AI to wyzwanie dla IOD – z jakich komponentów składa się IoT i AI oraz jakie środki organizacyjne i techniczne warto rozważyć podczas ich stosowania w kontekście ochrony danych, jak odpowiednie wdrożyć technologię w organizacji?

od godz. 19.00 Kolacja
Dzień III – 6 listopada (piątek)
7.00 – 9.00 Śniadanie

DATA BEYOND USE (dane niechciane) – jak postępować z danymi, których podmiot publiczny nie chciał, nie potrzebuje, a otrzymał w korespondencji?

9.00 – 9.45

 • czy należy animizować dokumenty lub wnioski otrzymane, które zawierają dane osób trzecich?
 • kiedy podmiot publiczny staje się administratorem danych, które otrzymał?
 • kiedy należy wykonywać obowiązek informacyjny z art. 14 wobec osób, których dane zostały podane przez osoby lub podmioty trzecie?

Akta osobowe pracowników – przetwarzanie zgodne z rodo

9.45 – 10.30

 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w aktach pracowniczych
 • jak określić czas przetwarzania danych osobowych w aktach pracowniczych?
 • dostęp do akt pracowniczych

Monitoring w bieżącym stanie prawnym

10.30 – 11.15

 • regulacje dotyczące monitoringu
 • monitoring w sektorze publicznym
 • monitoring pracowniczy – charakterystyka i próba ustalenia relacji wobec monitoringu stosowanego w relacjach pozapracowniczych
 • problem wskazania, kiedy pracodawca stosuje „inne formy monitorowania” pracowników

WŚRÓD PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIA

Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35