Ekspert ochrony danych, mgr inż. IT, ukończył MBA, pracuje dla GSK, członek IAPP, CIPP/E.
Innowacyjny i zorientowany na procesy lider z globalną wizją, inspirujący organizacje do ciągłego doskonalenia zgodności z zasadami ochrony prywatności w procesach biznesowych przedsiębiorstw, z naciskiem na technologie, prawo, finanse, HR i branżę farmaceutyczną. Ukończył studia podyplomowe m.in. bezpieczeństwa informacji, analizy finansowej, psychologii biznesu. Posiada rozległe doświadczenie we wdrażaniu procesów ochrony danych, w tym rodo, CCPA, CPRA, PIPL, PIPEDA, LGPD, POPIA, itp. Łączy strategiczne przywództwo z rozległą wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych, etyki danych, sztucznej inteligencji, technologii zwiększających prywatność, wielochmury, sieci, platform bezkodowego rozwoju aplikacji, IoT, blockchain, plików cookie.
Strategiczny partner biznesowy, którego celem jest rozwiązywanie złożonych globalnych wyzwań, identyfikowanie potencjalnego ryzyka, kwestionowanie status quo, wzmacnianie postaw w zakresie cyberbezpieczeństwa i stymulowanie współpracy w wielokulturowych, globalnych środowiskach. Prezenter na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach, autor licznych artykułów i współautor książek z zakresu ochrony danych osobowych.

Pozostali prelegenci