O Forum

Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Do udziału zapraszamy:

  • inspektorów ochrony danych
  • informatyków odpowiedzialnych za zabezpieczanie sieci i systemów informatycznych
  • osoby odpowiedzialne za obieg dokumentów, ich archiwizację i organizację kancelarii tajnych
  • dyrektorów zarządzających, sekretarzy
  • audytorów i radców prawnych
Komfortowy hotel i wysokie standardy sanitarne
Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym
Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami
Więcej o hotelu
Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego
Atrakcyjna cena - tylko 1180 zł za udział we wszystkich wykładach
Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat
Więcej o formule online

Zgłoś się w najniższej cenie!

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

W programie m.in.:

Stwierdzenie nadużycia prawa dostępu do informacji a wydanie decyzji przez zobowiązanego

Ochrona prawna osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa

Rola IOD w procesie wdrażania NIS 2 w organizacji

Od NIS 2 do UKSC - co zmieni się w sektorze publicznym w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych

Ochrona danych osobowych w praktyce dużych miast

„Inne formy” monitoringu a relacje z obywatelami