O Forum

Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Do udziału zapraszamy:

  • inspektorów ochrony danych
  • informatyków odpowiedzialnych za zabezpieczanie sieci i systemów informatycznych
  • osoby odpowiedzialne za obieg dokumentów, ich archiwizację i organizację kancelarii tajnych
  • dyrektorów zarządzających, sekretarzy
  • audytorów i radców prawnych
Komfortowy hotel i wysokie standardy sanitarne
Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym
Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami
Więcej o hotelu
Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego
Atrakcyjna cena - tylko 640 zł za udział we wszystkich wykładach
Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat
Więcej o formule online

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie do 20 października!

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

W programie m.in.:

Praktyka definiowania zakresu ochrony prywatności osoby fizycznej w kontekście identyfikacji i udostępniania informacji publicznej (informacji dotyczącej sprawy publicznej)

Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych w związku z działalnością podmiotów publicznych

Standardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/915)

Granice uprawnień pracodawcy w zakresie monitorowania pracowników

Standardy cyberbezpieczeństwa chmur obliczeniowych

Praktyczne zastosowanie Privacy by Design/Default na przykładzie wyboru i wdrożenia Smart Glasses z rozszerzoną rzeczywistością

Z poprzednich edycji