O FORUM

Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Podczas Forum zaproszeni eksperci poruszą najważniejsze tematy dotyczące styku tych zagadnień, z uwzględnieniem zmian wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo).

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy:

  • inspektorów ochrony danych
  • informatyków odpowiedzialnych za zabezpieczanie sieci i systemów informatycznych
  • osoby odpowiedzialne za obieg dokumentów, ich archiwizację i organizację kancelarii tajnych
  • dyrektorów zarządzających, sekretarzy
  • audytorów i radców prawnych

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Atrakcyjna lokalizacja i komfortowy hotel

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA (EDYCJA 2019):

Oświadczenia majątkowe: ich ujawnianie oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej

Monitoring w bieżącym stanie prawnym

Jak rodo wpłynęło na zakres publikacji danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej

Nowa dyrektywa w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowań prowadzonych w administracji publicznej po nowelizacji ustaw procesowych w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r.

Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji najlepszych, doświadczonych ekspertów i praktyków w dziedzinie informacji i ochrony danych osobowych.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Doskonała lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od pracy i skorzystaj z wolnego czasu.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA

Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35