O FORUM

Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Podczas Forum zaproszeni eksperci poruszą najważniejsze tematy dotyczące styku tych zagadnień, z uwzględnieniem zmian wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo).

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy:

  • inspektorów ochrony danych
  • informatyków odpowiedzialnych za zabezpieczanie sieci i systemów informatycznych
  • osoby odpowiedzialne za obieg dokumentów, ich archiwizację i organizację kancelarii tajnych
  • dyrektorów zarządzających, sekretarzy
  • audytorów i radców prawnych

Konferencja online

Ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne

Atrakcyjna cena - tylko 640 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

W PROGRAMIE M.IN.:

Praktyka definiowania zakresu ochrony prywatności osoby fizycznej w kontekście identyfikacji i udostępniania informacji publicznej (informacji dotyczącej sprawy publicznej)

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zakres obowiązku zbierania danych osobowych wnioskodawcy w ramach udostępniania informacji publicznej na wniosek

Zakres danych osobowych przetwarzanych w relacjach pracodawcy z ZUS

Jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu

Nadużywanie prawa ochrony danych osobowych w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

WŚRÓD PRELEGENTÓW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji najlepszych, doświadczonych ekspertów i praktyków w dziedzinie informacji i ochrony danych osobowych.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Dostęp z dowolnego miejsca

Przy użyciu komputera, tabletu lub telefonu.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl