„ABI Expert”

Praktyczna wiedza dotycząca stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

„ABI Expert” to kwartalnik poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami.

Pismo jest przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, administratorów danych, a także osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych, nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.

Kwartalnik ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach zagadnienia są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą praktyki stosowania przepisów oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.