ORGANIZATOR

Organizatorem IV Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych jest kwartalnik „ABI EXPERT”.

O tytule

„ABI EXPERT” to kwartalnik poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami.

Pismo jest przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, administratorów danych, a także osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych, nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.

Kwartalnik ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach zagadnienia są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą praktyki stosowania przepisów oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

www.abi-expert.pl

Kwartalnik dostarcza: praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, informacji o wymogach z zakresu przetwarzania i zabezpieczania danych – w ujęciu technicznym i prawnym, rozwiązań problemów związanych z zabezpieczeniami technicznymi w systemach informatycznych, dobrych praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji i nadzoru nad danymi osobowymi, wskazówek co do prawidłowej realizacji procedur przetwarzania danych osobowych.

IIFIiODO_zdjęcia_2018 (29)
IIFIiODO_zdjęcia_2018 (152)

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl