Audytor ISO 27001

Audytor ISO 27001, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pełni funkcję IOD w ZUS.

Więcej

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Łodzi

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik. Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych,

Więcej

Dr nauk prawnych, wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na UKSW w Warszawie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji,

Więcej

prof. dr hab. Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Profesor dr hab. Wydziału Prawa i Administracji UKSW, specjalistka w zakresie jawności i jej ograniczeń, autorka wielu publikacji na temat ponownego wykorzystywania;

Więcej

Redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert"

Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. p.

Więcej

Kierownik studiów podyplomowych “Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej” na Uniwersytecie Śląskim

Doktor nauk prawnych i inżynier. Członek CYBER SCIENCE i Legalengineering. Asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle:

Więcej

Pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Doktor prawa, praktyk, adiunkt na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k., prelegent.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawych

Radca prawny w kancelarii NewTechLaw.eu, doktor nauk prawych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001

Więcej

Doktor nauk prawnych

radca prawny z Kancelarii Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners, Przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Więcej

Head of Innovation Technologies w LexDigital

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony IOD, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów,

Więcej

Prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, zastępca IOD w ZUS

Posiada duże doświadczenie w budowaniu zespołu Inspektora Ochrony Danych w instytucjach publicznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru ochrony danych oraz współuczestniczy w audytach zgodności z RODO.

Więcej

Privacy Internal Controls Framework Director, GSK

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony IOD, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies,

Więcej

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Radca prawny, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

Dyrektor ds. prawnych i administracyjno-organizacyjnych w Biurze Unii Metropolii Polskich i radca prawny

Radca prawny, dyrektorka ds. prawnych i administracyjno-operacyjnych w biurze UMP; kilkunastoletnia zastępczyni redaktora naczelnego „Wspólnoty”

Więcej

Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii

Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się we wdrożeniach i aktualizacji systemu ochrony danych osobowych,

Więcej

Radca prawny, partner i szef praktyki e-commerce

Radca prawny, partner i szef praktyki e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa marketingu i reklamy w kancelarii ftl.

Więcej

Radczyni prawna, counsel w Kancelarii GRC Legal

Radczyni prawna, counsel w Kancelarii Maruta Wachta w zespole e-Commerce & Digital Business w Kancelarii Maruta Wachta.

Więcej

Wykładowca, doradca, szkoleniowiec, członek SABI, Administrator Bezpieczeństwa Informacji m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Więcej