Doktor nauk prawnych, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Więcej

Radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Więcej

Specjalistka w zakresie jawności i jej ograniczeń, autorka wielu publikacji na temat ponownego wykorzystywania; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii.

Więcej

Radca prawny, partner w kancelarii ADV Legal, of-counsel w kancelarii Maruta Wachta. Specjalizuje się i praktykuje w obszarze prawa marketingu, reklamy i promocji, e-commerce, prawa konsumenckiego, a także prawa ochrony danych osobowych.

Więcej

Radca prawny. Specjalizuje się w ochronie praw podstawowych, w szczególności prawa do prywatności i danych osobowych, bioetyce, prawie UE oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych osobowych i Informacji Niejawnych, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”.

Więcej

Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR oraz kierownik studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” oraz „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu.

Więcej

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik. Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, partnerka zarządzająca w Szostek Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

Więcej

Regionalny Inspektor Ochrony Danych dla Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Południowej, wspierający obszar IT/Tech w całej grupie przedsiębiorstw. Członek IAPP z certyfikatem CIPP/E.

Więcej