PRELEGENCI

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.

Więcej

Dr hab. nauk prawnych, profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN. W latach 2000-2013 pracownik naukowy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie pracuje w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN.

Więcej

Radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

Prawnik i aktywista społeczny. Dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. Jest członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia rodo. W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Pracownik Zespołu Audytorów Wewnętrznych w Urzędzie Miasta Gdańska. Współautor pierwszego w Polsce opracowania lokalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Więcej

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Więcej

Dr hab. nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego. Zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii.

Więcej

Specjalistka w zakresie jawności i jej ograniczeń, autorka wielu publikacji na temat ponownego wykorzystywania; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych; autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jak również dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych pracowników, monitoringu w pracy, molestowania oraz mobbingu.

Więcej

Radca prawny z doświadczeniem w zakresie prawa pracy, autor i współautor publikacji książkowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Więcej

Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych osobowych i Informacji Niejawnych, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”.

Więcej

Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35