Doktor nauk prawnych, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Więcej

Radca prawny. Specjalizuje się w ochronie praw podstawowych, w szczególności prawa do prywatności i danych osobowych, bioetyce, prawie UE oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu.

Więcej

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik. Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach.

Więcej

Regionalny Inspektor Ochrony Danych dla Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Południowej, wspierający obszar IT/Tech w całej grupie przedsiębiorstw. Członek IAPP z certyfikatem CIPP/E.

Więcej

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony danych osobowych i prywatności, własności intelektualnej, nowych technologii oraz IT.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawych, autor lub współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii.

Więcej

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych; autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jak również dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych pracowników, monitoringu w pracy oraz mobbingu.

Więcej