PRELEGENCI

Doktor nauk prawnych, radca prawny, prawnik w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EDPB). Specjalizuje się w kwestiach ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik. Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach.

Więcej

Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR oraz kierownik studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” oraz „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS.

Więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.

Więcej

Radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

Prawnik i aktywista społeczny. Dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. Jest członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Więcej

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii.

Więcej

Specjalistka w zakresie jawności i jej ograniczeń, autorka wielu publikacji na temat ponownego wykorzystywania; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej

Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych osobowych i Informacji Niejawnych, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”.

Więcej

Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl