Redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert"

Doktor nauk prawnych, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Więcej

Dyrektor Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Techniki i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science

Ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego, Partner Szostek-Bar i Partnerzy, autor szeregu publikacji z zakresu Prawa Nowych Technologi, w tym Legal Tech, oraz Blockchain and Law (NOMOS).

Więcej

prof. dr hab. Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Specjalistka w zakresie jawności i jej ograniczeń, autorka wielu publikacji na temat ponownego wykorzystywania; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy, prawie własności intelektualnej jak również w prawie umów.

Więcej

Dyrektorka ds. prawnych i administracyjno-operacyjnych w biurze UMP

Kilkunastoletnia zastępczyni redaktora naczelnego Wspólnoty Pisma Samorządu Terytorialnego i redaktorka naczelna Miesięcznika Pracownik Samorządowy.

Więcej

Kierownik studiów podyplomowych “Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej” na Uniwersytecie Śląskim

Doktor nauk prawnych i inżynier. Członek CYBER SCIENCE i Legalengineering.

Więcej

Pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny.

Więcej

Adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doktor nauk prawnych, radca prawny, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, poświęconych funkcjonowaniu administracji publicznej, dostępowi do informacji publicznej, prawu samorządowemu oraz partycypacji społecznej.

Więcej

Specjalistka ds. analiz strategicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa w NASK

Członkini Komitetu Sterującego Youth Internet Governance Forum Poland oraz Youth Coalition on Internet Governance. Współorganizatorka ścieżki młodzieżowej w ramach zeszłorocznego Szczytu Cyfrowego pod auspicjami ONZ w Katowicach.

Więcej

Ekspert z zakresu ochrony firmowych danych przed wyciekiem. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, które z sukcesem wykorzystuje w swojej pracy.

Więcej

Założyciel Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki

Radca prawny. Specjalizuje się w ochronie praw podstawowych, w szczególności prawa do prywatności i danych osobowych, bioetyce, prawie UE oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.

Więcej

Pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Doktor prawa, praktyk, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej

Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, zastępca IOD w ZUS

Posiada duże doświadczenie w budowaniu zespołu Inspektora Ochrony Danych w instytucjach publicznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru ochrony danych oraz współuczestniczy w audytach zgodności z RODO.

Więcej

Dr nauk prawnych, wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na UKSW w Warszawie

Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu.

Więcej

Head of Innovation Technologies w LexDigital

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Wykładowca, doradca, szkoleniowiec, członek SABI, Administrator Bezpieczeństwa Informacji m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o.

Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Łodzi

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik. Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach.

Więcej

Privacy Internal Controls Framework Director, GSK

MBA, mgr. inż. IT, członek IAPP, CIPP/E. Ekspert ochrony danych, innowacyjny i zorientowany na procesy lider z globalną wizją, inspirujący organizacje do ciągłego doskonalenia zgodności z zasadami ochrony prywatności w procesach biznesowych przedsiębiorstw, z naciskiem na technologie, prawo, finanse, HR i branżę farmaceutyczną.

Więcej

Radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony danych osobowych i prywatności, własności intelektualnej, nowych technologii oraz IT.

Więcej

Audytor ISO 27001

Kieruje zespołem Inspektora Ochrony Danych w ZUS. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru ochrony danych oraz współuczestniczy w audytach zgodności z RODO.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawych

Radca prawny, doktor nauk prawych, autor lub współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii.

Więcej

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych; autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jak również dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych pracowników, monitoringu w pracy oraz mobbingu.

Więcej