Audytor ISO 27001, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pełni funkcję IOD w ZUS

Więcej

IOD w Urzędzie Miasta Łodzi; dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych

Więcej

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w ALK; kierownik Podyplomowego Studium Ochrona Danych Osobowych

Więcej

Doktor nauk prawnych; wykładowca na wielu uczelniach; IOD w sektorze publicznym; specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych

Więcej

Profesor dr hab. Wydziału Prawa i Administracji UKSW, specjalistka w zakresie jawności i jej ograniczeń, autorka wielu publikacji na temat ponownego wykorzystywania

Więcej

Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., redaktor naczelna „ABI Expert”.

Więcej

COO w Szostek_Digital; doktor nauk prawnych i inżynier; audytor wiodący ISO/IEC 27001:2022; członek CYBER SCIENCE; założyciel LegalHackers Katowice; kierownik studiów podyplomowych na UŚ

Więcej

Doktor prawa; praktyk; pracownik naukowy; wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k.; prelegent; autor; doświadczony trener i konsultant

Więcej

Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii

Więcej

Radca prawny w kancelarii NewTechLaw.eu, doktor nauk prawych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001

Więcej

Doktor nauk o polityce i administracji. Zawodowo związana z administracją publiczną, obecnie pracuje jako IOD w Kancelarii Sejmu oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Więcej

Ekspert ochrony danych, IOD, pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, Członek Zarządu SABI, Członek IAPP, Cyber Women Community, ISSA oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji

Więcej

Radca prawny, wicedyrektor Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE – konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz NASK PIB

Więcej

Ekspert ochrony danych, mgr inż. IT, ukończył MBA, pracuje dla GSK, członek IAPP, CIPP/E.

Więcej

Profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na WPAiE UWr, kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, radca prawny, wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o.

Więcej

Radca prawny, dyrektorka ds. prawnych i administracyjno-operacyjnych w biurze UMP; kilkunastoletnia zastępczyni redaktora naczelnego „Wspólnoty”

Więcej

Radczyni prawna, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i prawie reklamy; audytor wewnętrzny ISO 27001; prelegentka, autorka licznych publikacji.

Więcej

Radca prawny, partner w kancelarii GRC Legal, ekspert prawa ochrony danych osobowych, specjalizuje się w prawie e-commerce; wykładowca, prelegent, autor licznych publikacji.

Więcej

Radca prawny; specjalista w zakresie ochrony danych osobowych; zastępca IOD w ZUS

Więcej

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Więcej

GDPR Manager w grupie FundingBox; wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Warszawie; audytor w kancelarii NewTechLaw.eu

Więcej