Audytor ISO 27001, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pełni funkcję IOD w ZUS. Kieruje zespołem inspektora ochrony danych w ZUS. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru ochrony danych oraz współuczestniczy w audytach zgodności z rodo.

Pozostali prelegenci