Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, swoją specjalizację z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych uzupełniała na studiach podyplomowych i kursach na wiodących i prestiżowych uczelniach, takich jak Krajowa Szkoła Administracji Publicznej czy Wyższa Szkoła Bankowa. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI), Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego PSUS. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Audytor i szkoleniowiec ISO 27001, w tym zakresie do certyfikacji przygotowywała podmioty zarówno z sektora prywatnego, jak i podmioty administracji publicznej. Doświadczenie i praktykę zawodową zdobyła w trakcie prawie 20 lat pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmowała stanowiska od referenta w obszarze emerytalno-rentowym, poprzez Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, obecnie zajmuje się ochroną danych osobowych, pełniąc funkcję IOD w randze dyrektora zarządza ponadtrzydziestoosobowym zespołem. 

Pozostali prelegenci