Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się we wdrożeniach i aktualizacji systemu ochrony danych osobowych, zapewniających podmiotom gospodarczym i jednostkom sektora finansów publicznych stosowanie zabezpieczeń zgodnych z wymogami rodo. W ramach świadczenia w tym obszarze pomocy prawnej zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na dane osobowe, nowe technologie, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, AI oraz dobra osobiste. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego. Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Łódzkim.

Pozostali prelegenci