Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, w tym ochronie danych osobowych oraz dostępie do informacji publicznej i prawie do prywatności. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym wykorzystywania klauzul limitacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Compliance Officer oraz audytor wiodący dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 oraz zarządzania ciągłością działania według normy ISO 22301. Audytor zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 9001, OHSAS1800 oraz ISO 37001. Praktyk z zakresu efektywnego realizowania ochrony danych i innych informacji prawnie chronionych. Doświadczenie oparte na współpracy z administracją samorządową, służbami mundurowymi jako konsultant i IOD, a także w spółkach kapitałowych jako doradca, ABI i IOD oraz audytor dla podmiotów certyfikujących i wdrożeniowych. Uczestnik kilku projektów wdrożeniowych rodo. Mediator sądowy w sprawach karnych i cywilnych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny bezpieczeństwo informacji. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k.

Pozostali prelegenci