adobe-pdf-icon

Praktyka definiowania zakresu ochrony prywatności osoby fizycznej w kontekście identyfikacji i udostępniania informacji publicznej (informacji dotyczącej sprawy publicznej)

adobe-pdf-icon

Anonimizacja w orzecznictwie sądów administracyjnych

adobe-pdf-icon

Informacja przetworzona w świetle orzecznictwa

adobe-pdf-icon

Zakres obowiązku zbierania danych osobowych wnioskodawcy w ramach udostępniania informacji publicznej na wniosek

adobe-pdf-icon

Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych w związku z działalnością podmiotów publicznych

adobe-pdf-icon

Standardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/915)

adobe-pdf-icon

Zakres danych osobowych przetwarzanych w relacjach pracodawca – ZUS

adobe-pdf-icon

Standardy cyberbezpieczeństwa chmur obliczeniowych

adobe-pdf-icon

Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenia RODO w jednostkach sektora finansów publicznych

adobe-pdf-icon

Granice uprawnień pracodawcy w zakresie monitorowania pracowników

adobe-pdf-icon

Jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu

adobe-pdf-icon

Praktyczne zastosowanie privacy by design lub default na przykładzie wyboru i wdrożenia smart glasses

adobe-pdf-icon

Monitoring wizyjny w sektorze publicznym

adobe-pdf-icon

Monitoring wizyjny w gospodarce odpadami

adobe-pdf-icon

Kontrola Prezesa UODO: prawne aspekty kontroli, obowiązki ADO i rola IOD