adobe-pdf-icon

Specyfika definiowania przesłanek ochrony prywatności w praktyce udostępniania informacji przez zobowiązanego w ramach procedur dostępowych

adobe-pdf-icon

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

adobe-pdf-icon

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych z perspektywy IOD

adobe-pdf-icon

E-evidence – nowy pakiet przepisów UE do zbierania dowodów

adobe-pdf-icon

Praktyczne podejście do ochrony danych osobowych na etapie tworzenia prawa z punktu widzenia strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

adobe-pdf-icon

Dostęp do danych osobowych – aktualne podejście (wybrane zagadnienia)

adobe-pdf-icon

Przegląd pytań prejudycjalnych i orzecznictwa TSUE w sprawach dotyczących danych osobowych

adobe-pdf-icon

Nagrywanie rozmów telefonicznych w administracji publicznej na przykładzie straży miejskiej

adobe-pdf-icon

Czym jest marketing bezpośredni w ujęciu prawnym i czy dotyczy on tylko biznesu?

adobe-pdf-icon

Bezpieczeństwo informacji w dobie wzrostu cyberzagrożeń

adobe-pdf-icon

Różnice pomiędzy analizą ryzyka DPIA a analizą ryzyka w kontekście wymagać normy 27001

adobe-pdf-icon

Ryzyka związane z korzystaniem z mediów społecznościowych przez administrację publiczną

adobe-pdf-icon

Ryzyka związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną w sektorze publicznym

adobe-pdf-icon

Najważniejsze trendy technologiczne – wpływ na zadania administracji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych

adobe-pdf-icon

Przetwarzanie danych osobowych w stosunkach służbowych

adobe-pdf-icon

Retencja danych osobowych – wdrożenie i utrzymanie okiem praktyka

adobe-pdf-icon

Konflikt interesów – łączenie innych funkcji lub zadań z pełnieniem roli IOD w podmiocie publicznym

adobe-pdf-icon

Ulotka informacyjna ABI Expert