Piotr Wojczys

Pracownik Zespołu Audytorów Wewnętrznych w Urzędzie Miasta Gdańska, posiada certyfikaty CISA i CICA. Współautor pierwszego w Polsce opracowania lokalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Gdańsk – strategia rozwoju i wykorzystania technologii informatycznych e-administracja w mieście Gdańsku”. Prowadził wiele projektów informatycznych, w tym dofinansowanych ze środków EU np. „e-Gdańsk – europejska metropolia on-line”. Były Kierownik Referatu Infrastruktury Teleinformatycznej. Do 2009 r. pełnił obowiązki Dyrektora Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

POZOSTALI PRELEGENCI