Radca prawny. Specjalizuje się w ochronie praw podstawowych, w szczególności prawa do prywatności i danych osobowych, bioetyce, prawie UE oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii. Jest członkiem założycielem Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. Jako ekspert ds. praw człowieka w zakresie AI był konsultantem „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. W 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju w Polsce umiejętności cyfrowych w rankingu Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.

Od 2007 r. kieruje Zespołem Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2012–2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych UE (FRA). Od marca 2019 r. jest członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI). Jest certyfikowanym trenerem programu szkoleń „HELP” Rady Europy, pełniąc jednocześnie w Krajowej Izbie Radców Prawnych rolę krajowego punktu kontaktowego. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy KIRP, wybrany ponownie na 4-letnią kadencję do 2025 r.

Jest autorem, współautorem bądź redaktorem ponad 70 książek, artykułów, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych.

Pozostali prelegenci