Krzysztof Izdebski

Prawnik i aktywista społeczny. Dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet w Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Od wielu lat związany z III sektorem, ale posiada również doświadczenie urzędnicze. Specjalizuje się w prawnych i praktycznych aspektach dostępu do informacji publicznej, partycypacji społecznej i przeciwdziałaniu korupcji. Autor wielu publikacji z tych dziedzin oraz trener zaangażowany w szkolenia obywateli, organizacji i urzędników. Jest członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji.

POZOSTALI PRELEGENCI