Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR oraz kierownik studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” oraz „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz ekspert w Zespole Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego. Autorka ponad stu  publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Doświadczony szkoleniowiec.

Pozostali prelegenci