dr Michał Czerniawski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, prawnik w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EDPB). Specjalizuje się w kwestiach ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Negocjator szeregu aktów prawa unijnego z obszaru cyfrowego, m.in. RODO, aktu o cyberbezpieczeństwie i dyrektywy o otwartych danych. Autor ponad 30 publikacji dotyczących prawnych aspektów nowych technologii, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w tym współautor komentarzy do RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa University of Ottawa (LL.M. with Concentration in Law and Technology). Publikował m.in. na łamach wydawanego przez Uniwersytet Oksfordzki „International Data Privacy Law”. Stypendysta Edward Barry McDougall Memorial Scholarship na University of Ottawa.

POZOSTALI PRELEGENCI