prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska

Dr hab. nauk prawnych, profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN. W latach 2000-2013 pracownik naukowy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie pracuje w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN, którym od dwóch lat kieruje. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka, m.in: monografii „Wolność informacji w prasie” (2003), „Autorytet państwa: legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej” (2010), a także licznych artykułów i fragmentów opracowań zbiorowych dotyczących prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

POZOSTALI PRELEGENCI