prof. dr hab. Agnieszka Grzelak

Dr hab. nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego. Zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2004-2015 ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, w szczególności zagadnień systemowych, a także praw człowieka, w tym prawa do ochrony danych osobowych („Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości. W stronę standardu europejskiego”, Warszawa 2015). Wykładowca na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach z zakresu prawa UE, a także uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

POZOSTALI PRELEGENCI